Slovenska umetnost 20. in 21. stoletja

7. 1. 2023

V programu se bomo posvetili splošnemu pregledu slovenske umetnosti v 20. in 21. stoletju. Spoznavali bomo, kateri umetnostni centri so najbolj vplivali na razvoj slovenske umetnosti. Kako je italijanska okupacija vplivala na Primorsko, kakšna je bila umetnostna krajina v Kraljevini Jugoslaviji in nato v SFRJ? V 80-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo do močne težnje po samostojnosti. Kako je umetnost na to reagirala? Pozornost bomo...


Novoletna poslanica

23. 12. 2022

Dragi prijatelji in prijateljice, mentorji in mentorice, animatorji in animatorice, študenti in študentke, vodstva slovenskih UTŽO, sodelavci in sodelavke, partnerji in podporniki Novoletni čas nam odkrije pomembne stvari, če v mislih preletimo iztekajoče se leto in gledamo naprej v prihodnje. V zadnjih letih smo preživeli marsikaj: finančno krizo, pandemijo, karanteno. Modro in strpno smo vztrajali, se prilagajali in iskali nove poti...


Zimska pokrajina v likovni umetnosti

Predavanje za študentke in študente UTŽO Ljubljana

12. 12. 2022

Predavanje mentorja Mihe Zora je posvečeno pregledu upodobitev zimske pokrajine v likovni umetnosti od srednjega veka, ko je imela umetnost predvsem alegorično funkcijo, do staro nizozemskih mojstrov, ki jim je namenjena večina pozornosti in katerih dela pomenijo prehod od alegorije k žanrskemu slikarstvu. Predstavljenih je...


Vedno je čas za vpis

12. 12. 2022

  Študijske skupine, v katerih so še prosta mesta, najdete TUKAJ. Za več informacij nas pokličite vsak delovni dan med 9. in 15. uro na tel. številko 01 433 20 90 ali nam pišite na elektronski naslov: univerza3@siol.net. Lepo vabljeni k...


Učinkovita in varčna raba energije

8. 12. 2022

Učinkovita raba energije igra ključno vlogo v prizadevanjih za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter na znižanje stroškov za električno energijo, plin oziroma ogrevanje. Predavatelj dr. Marko Matkovič (Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost) nas bo na izobraževalnem srečanju seznanil z energijsko bilanco Slovenije in porabo energije v gospodinjstvih oziroma tipičnem slovenskem gospodinjstvu. Spoznali...