Slovenska umetnost 20. in 21. stoletja


V programu se bomo posvetili splošnemu pregledu slovenske umetnosti v 20. in 21. stoletju. Spoznavali bomo, kateri umetnostni centri so najbolj vplivali na razvoj slovenske umetnosti. Kako je italijanska okupacija vplivala na Primorsko, kakšna je bila umetnostna krajina v Kraljevini Jugoslaviji in nato v SFRJ? V 80-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo do močne težnje po samostojnosti. Kako je umetnost na to reagirala? Pozornost bomo namenili tudi prvima dvema desetletjema 21. stoletja. Kateri mediji so na novo vstopili v umetnost? Kateri umetniki, afere in tendence so nas v temu obdobju najbolj zaznamovali?

Izobraževanja v predavalnici bomo dopolnili z aktualnimi obiski galerij in muzejev.

Mentor: Matic Šavli, prof. umetnostne zgodovine. V Muzeju in galerijah mesta Ljubljana sodeluje kot vodnik, prevajalec, pripravlja programske vsebine za galerije in Plečnikovo hišo v Trnovem. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je že več let mentor za sodobno umetnostno zgodovino.

Urnik: ponedeljek, 11.00 do 12.30, dvorana UTŽO Ljubljana, Poljanska cesta 6

Uvodno srečanje: ponedeljek, 30. januar 2023, ob 11. uri

Prijave: Urška Telban, tel. št. 01 433 20 90, e-pošta: urska.telban@sutzo.si