Novoletna poslanica


Dragi prijatelji in prijateljice, mentorji in mentorice, animatorji in animatorice, študenti in študentke, vodstva slovenskih UTŽO, sodelavci in sodelavke, partnerji in podporniki

Novoletni čas nam odkrije pomembne stvari, če v mislih preletimo iztekajoče se leto in gledamo naprej v prihodnje. V zadnjih letih smo preživeli marsikaj: finančno krizo, pandemijo, karanteno. Modro in strpno smo vztrajali, se prilagajali in iskali nove poti za uspešno učenje in dobro počutje. V času razdejanih družbenih razmer smo še bolj iskali družbeno zaledje v medsebojnem povezovanju, gojili smo prijateljstva in si z našo skupnostjo krepili moč, da je danes skupnost mreže SUTŽO še trdnejša, saj svojim članom omogoča čustveno stabilnost, socialno pripadnost in varnost. Mrežo tkejo iskreni odnosi, sodelovanje, medsebojna odgovornost in hkrati svoboda za uveljavljanje razlik med nami. Trdna skupnost je sleherna lokalna UTŽO, članica mreže. Socialno najbolj razvita in povezana skupnost globoko pripadnih članov in članic z močnim čustvenim nabojem je študijski krožek z mentorjem in animatorjem.

Ljudje smo družbena bitja. Potrebujemo socialno skupnost, da nas varuje pred razpadanjem širše družbe, podpira nas, da ohranimo svoje vrednote. Želimo vam sproščene in radostne praznike. Veselimo se tega, kar smo ustvarili skupaj, zato negujmo svojo skupnost, prijateljske odnose, uspešno naj bo naše učenje, vredno naše delovanje in sodelovanje z drugimi generacijami. Pogumno glejmo v prihodnost boljših možnosti za razvoj ljudi. Bodimo še bolj povezani kot doslej, kajti ljudje so naše največje bogastvo in vsak človek je dragocen.

Srečno in zdravo naj vam bo leto 2023!

Predsednica Ana Krajnc