Kaj nam povedo imena?

Izobraževalna srečanja o imenoslovju


Verjetno ste si že kdaj zastavili vprašanje, od kod izvira ime mestnega predela, kjer živite, ali če je vaš priimek kakorkoli povezan z imenom kraja, od koder izhajate.

Mentorica: Neva Šolinc, profesorica slovenščine in članica Slovenskega rodoslovnega društva. Načrtno se posveča jezikovnim raziskavam v imenoslovju.

Kdaj: 13., 20., 27. marec in 3. april 2023 (štirje ponedeljki zapored) od 12.00 do 13.30 ure

Kje: dvorana UTŽO, Poljanska cesta 6, pritličje levo

Na izobraževalnih srečanjih, ki se bodo zvrstila štiri ponedeljke zapored, bomo spoznavali izvor krajevnih imen in iz njih izhajajočih osebnih imen, ki so pogosta v Ljubljani in ljubljanski
okolici. Spoznavali bomo, kaj vse so naši predniki vtkali v poimenovanje svoje okolice. Posvetili se bomo tudi imenom, ki smo jih danes že opustili ali pozabili.  Na prvem izobraževalnem srečanju bomo sledili imenom v najstarejšem delu Ljubljane, od Starega do Mestnega trga in po levi strani Ljubljanice od Gorice do Trnovega. V nadaljevanju bomo odkrivali imena na vzhodnem robu Barja, na Ljubljanskem polju vse do Šmarne gore, na obeh bregovih Save, okoli sotočja Save in Ljubljanice in sklenili krog južno od Ljubljane. V naselbinskih ali ledinskih imenih bomo skušali prepoznati, s katerim namenom so bila tvorjena, ali poimenujejo značilnosti okolja (Reber, Prule …), rastja (Krakovo, Trnovo …), dejavnosti (Kurja vas, Rudnik …), ali so odraz verske in posvetne oblasti ali zgodovinskih dogodkov, ki so vplivali na razvoj mesta. Posvetili se bomo tudi temu, kako so podnebne spremembe in razne naravne nesreče vplivale na spreminjanje pogojev življenja, kako je Grubarjev kanal izsušil ne le Barje, ampak tudi jezerca pod Rožnikom in zmanjšal vodnatost Gradaščice.
Ljubljana je bila od nekdaj pomembno upravno, trgovsko in prometno središče pokrajine, kjer so se srečevali ljudje od vsepovsod. Tu so bile tudi vojašnice, velika večina vojakov so bili
tujci. Zanimalo nas bo, ali je pestrost prebivalstva tudi vplivala na imena in kako. Kaj nam povedo priimki prebivalcev Ljubljanske kotline? Ali Kozamernik "meri koze", ali je Kobal tuj
priimek, ali Smrtnik opominja na minljivost človeka?

Prispevek za štiri srečanja: 20,00 €.
Prijave: po e-pošti univerza3@siol.net ali na tel. št. 01 433 20 90.