Stanovanjske razmere in mobilnost starejšega prebivalstva

Podobe časa ~ marec 2016


KDAJ: 2. 3. 2016

KJE: UTŽO Ljubljana, Poljanska 6, dvorana

INFORMACIJE: Urša Kramberger, 01 433 20 90, info@univerzatri.si


Predavateljica prof. dr. Srna Mandič bo predstavila raziskavo o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi (SHARE).

Med starejšim prebivalstvom v Sloveniji izrazito prevladujejo lastniška stanovanja. Slovenska starejša gospodinjstva se po visokem deležu lastniških stanovanj (87 %) in majhnem deležu najemnih stanovanj (4 %)  uvrščajo med sam vrh evropskih držav. Velik delež (64 %) stanovanj starejših gospodinjstev predstavljajo samostojne stanovanjske hiše. Starejša slovenska gospodinjstva so po številu članov med največjimi. Pojav samskega gospodinjstva je manj izražen, bivanje skupaj z odraslim otrokom pa je bolj izraženo kot v večini drugih držav. Slovenija po več kazalcih sodi med države, v katerih ima pri oskrbi starejših zelo pomembno vlogo sorodstvo, zlasti odrasli otroci. Več

Udeležba na predavanju je brezplačna. Lepo vabljeni!

Prijavite se