Starejši – nosilci in posredniki nesnovne kulturne dediščine


Ob izrazu “kulturna dediščina” najpogostje pomislimo na dragocene predmete, ki jih hranijo v muzejih in galerijah, na arhitekturne dosežke in zgodovinske spomenike, ki pritegnejo našo pozornost. Pomislimo na vse tisto, kar je človek vrednega ustvaril s svojimi rokami in kar je moč videti in otipati. A kulturna dediščina ni le to. V projektu “Starejši – nosilci in posredniki nesnovne kulturne dediščine” smo se posvečali neotipljivi, tako rekoč nevidni kulturni dediščini. Nesnovna kulturna dediščina je lahko ustno izročilo (miti, pesmi, igre), jeziki, rituali, pa tudi znanje in spretnosti. Razumljivo je, da imajo starejši za seboj daljšo pot kot drugi rodovi. Na tej poti so se mnogi veliko naučili, zato je pomembno, da lahko svoje znanje, spretnosti in razmišljanja povežejo v popotnico mlajšim. Še več, to je njihova in naša naloga, saj mora sleherna generacija opraviti vlogo prenašalke kulture in kulturne dediščine. Kultura namreč ni nekaj, kar nastane danes in tu. Kultura pomeni povezanost preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Pripravili smo znanstveno publikacijo, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in muzeji z roko v roki: izobraževanje za razumevanje in uvajanje prakse starejših prostovoljnih kulturnih mediatorjev, javne predstavitve, predavanja.

Projekt je trajal od junij 2008 do decembra 2009.


Dejavnosti / metode / rezultati

Osnovni namen projekta je bil oblikovati model sodelovanja med univerzo za tretje življenjsko obdobje in slovenskimi muzeji, ki temelji na družbeni odgovornosti za evropsko kulturno dediščino.


Objave

Pripravili smo znanstveno publikacijo, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in muzeji z roko v roki: izobraževanje za razumevanje in uvajanje prakse starejših prostovoljnih kulturnih mediatorjev, javne predstavitve, predavanja.


Partnerji

Slovenska univerze za tretje življenjsko obdobje: dr. Dušana Findeisen
Slovensko muzejsko društvo: dr. Andrej Smrekar
Slovensko etnološko društvo: Helena Rožman


Podatki za stik

Dr. Rajka Bračun, dr. Dušana Findeisen

01 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si

Mediatorji