IANUS


Ianus logo

Evropske smernice za učenje v poznejših letih življenja; učenje in izobraževanje starejših odraslih v medgeneracijskem, medkulturnem in na novi tehnologiji slonečem učnem okolju

Kaj

V projektu je šlo predvsem za podajanje smernic za učenje starejših in za njihovo izobraževanje.

Kako

Partnerji so združili znanje in izkušnje, izdelali seznam standardov kakovosti in znanja, ki naj bi ga izobraževalci upoštevali. Pripravili so priročnik za izobraževalce starejših, delavnice za vodje in izobraževalce, priporčila za oblikovanje politike in dneve osveščanja za oblikovalce socialne in izobraževalne politike.

Ciljne skupine

Izobraževalci odraslih, starejši nad 50 let, politiki, strokovnjaki gerontologi.


Objave

Namen projekta IANUS je bil  izboljšati kvaliteto, privlačnost in dostopnost priložnosti za izobraževanje in učenje starejših odraslih. Partnerji  so prepoznali ključne dejavnike na področju izobraževanja v poznejših, letih življenja, spraševali so se, kako naj  z evropskimi in nacionalnimi politikami vplivajo na učenje in izobraževanje starejših, kako pomagati starejšim in drugim obrobnim skupinam v družbi, da se vključijo v izobraževanje. Izdali so priročnik »Smernice IANUS in standardi kakovosti na področju izobraževanja ljudi v poznejših letih življenja«. Partnerji so postavili koncepcijo za vodenje IANUS-ove »Delavnice za vodje in izobraževalce na področju izobraževanja za starejše odrasle«. Koncepcija temelji na upoštevanju smernic za organizacijo, za vsebine in metode izobraževanja ljudi v poznejših letih življenja. Izobraževanje je potekalo približno 24 ur. Drugi rezultati: IANUS-ovi dnevi osveščanja javnosti, IANUS-ova konferenca, IANUS-ova spletna stran, IANUS-ova zgoščenka, IANUSOVE Novičke.

 


Multimedija / Objave

Oddaja Storž: Izobraževalni projekt IANUS (1.11. 2009): http://www.seniorji.info/IZOBRAZEVANJE_Izobrazevalni_projekt_IANUS


Partnerji

Berufsföderinstitut Steiermark, Gradec, Avstrija
INIT, Init Developments, Schwerin, Nemčija
Lambrakis Foundation, Atene, Grčija
CRIC, Centre de Recerca i Investigacio de Catalunya, Barcelona, Španija
LiYIT, Leterkenny Institute of Technology, Letterkenny, Irska
FormAzione Co&So Network, Firence Italija
Faculty of Pedagogy and Psychology, Univerza v Bialystoku, Pojska
ENCELL, National Centre of Lifelong Learning, Univerza v Jönköpingu, Švedska
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in socialno vključenost, Ljubljana, Slovenija
Beth Johnson Foundation, Stoke-on Trent, Velika Britanija

Podatki za stik
Kathrin Karloff
BFI, Berufsföderinstitut Steiermark
Mariengasse 24
8020 Graz, AUSTRIA
E: kathrin.karloff@bfi-stmk.at
T: 0043 (0)5 727 010 19

 


Podatki za stik

Dušana Findeisen

01 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si

Projekt je sofinancirala Evropska komisija.