LACE

Vseživljenjsko učenje in dejavno državljanstvo v starajoči se evropski družbi


Izhodiščna teza projekta je bila, da prostovoljstvo starejših lahko izboljša položaj starejših. Projekt LACE naj bi izboljšal dejavno sodelovanje starejših v družbi. Model, ki ga je razvil Inštitut ISAB, nemški projektni partner, je v povezavi z izkustvenim znanjem starejših in je služil kot temelj projektu LACE. Šlo je za povezavo izobraževanja starejših z novimi vlogami starejših v družbi.


Dejavnosti / metode / rezultati

LACE je izvedel analizo obstoječih programov. Nastale so smernice za prakso in oblikovanje novih vlog za starejše Evropejce. Rezultat ali spodbuda projekta je bila za Slovenijo v tem, da smo razvili nove izobraževalne programe, ki neposredno vodijo v prostovoljstvo.


Partnerji

Netherlands Platform Older People and Europe (NPOE), Nizozemska
Odyssee Groep, Nizozemska
ISAB-Institute, Nemčija
Impact, Belgija
Age Action Ireland, Irska
Universitat de Barcelona, Španija
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenija


Podatki za stik

Dušana Findeisen, Rajka Bračun Sova

dusana.findeisen@guest.arnes.si

Projekt je bil deležen finančne podpore Programa Socrates.