AESAEC

Dejavni starejši prebivalci Evrope v prizadevanjih za dejavno evropsko državljanstvo


Kaj

Četudi je koncept dejavnega evropskega državljanstva nadvse pogosto omenjen v besedilih Evropske komisije, se zdi, da ga še zmeraj ne razumemo in z njim ne živimo. V projektu AESAEC smo zapisali naslednje izhodiščne trditve:
• Prebivalci mnogih evropskih držav in pripadniki mnogih družbenih skupin koncept ejavnega evropskega državljanstva najpogosteje doživljamo negativno.
• To spoznanje potrjuje dejstvo, da je v mnogih državah sodelovanje na demokratičnih volitvah manjše, zmanjšujejo pa se tudi prostovoljstvo in zavzetost prebivalcev za dejavno sodelovanje v družbenem razvoju.
• Nekatere družbene skupine ne želijo sprejeti stališča, da sta Evropska skupnost in dejavno evropsko državljanstvo zanje dobra in koristna. Med “nekaterimi skupinami”, so tudi starejši. Projekt smo namenili usposabljanju starejših za dejavno državljanstvo.

Ciljne skupine

Izobaževalci odraslih, izobraževalci starejših odraslih, odločevalci in starejši.


Objave

Razvili smo model usposabljanja in izobraževalne module v angleškem, nemškem, danskem, španskem, italijanskem, romunskem in slovenskem jeziku, predvsem za starejše nad 60 let starosti. S predstavitvijo in uvljavljanjem koncepta dejavnega državljanstva smo želeli, da starejši državljani pridobijo moč in vpliv, predvsem na mednarodni ravni in postanejo dejavni državljani. Uvedli smo eksperimentalno usposabljanje v sleherni partnerski organizaciji in njihovih državah. V sodelovanju s študijskimi skupinami starejših smo v letu 2010 zasnovali in prijavili nove projekte za razpis programa “Evropa za državljane” (akcije 1-4) . Tematika se je nanašala na starejše državljane in njihovo sodelovanje v družbi.

Izšel je priročnik AESAEC- dejavni starejši Evropejci za dejavno evropsko državljanstvo v osmih jezikih, tudi slovenskem. Več


Partnerji

Auxilium, Avstrija
ASAEL, Španija
Formazione Co&So Network, Italija
Fritid & Samfund, Danska
Soros Educational Center Foundation, Romunija
WHS, Avstrija
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenija


Grundtvig multirateralni projekt, deležen podpore Evropske komisije,  program Vseživljenjsko učenje.
Št. pogodbe: 2008-3439/001-001141757-LLP-I-2008-I-AT-GRUNDTVIG-GMP
Trajanje: 10/2008-9/2010