DANET

obdonavski sosedje


Evropski projekt DANET je bil namenjen povezovanju ljudi v poznejših letih v podonavskih deželah. Sava, ki se steka v Donavo, je Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje povezala v mrežo »podonavskih sosedov«. Projekt DANET je koordiniral ZaWiW pri Univerzi v Ulmu, sodelovale pa so univerze za tretje življenjsko obdobje in sorodne organizacije za starejše iz Romunije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.


Dejavnosti / metode / rezultati

V projektu so se starejši na organiziranih srečanjih pogovarjali o štirih družbenih temah:
• dejavno staranje v Evropi/solidarnost med generacijami;
• nacionalna in evropska identiteta;
• migracije kot izziv;
• ekologija.

Evropsko združenje DANET
Iz izvedenega evropskega projekta DANET in drugih oblik partnerskega sodelovanja je leta 2013 nastalo evropsko združenje DANET s sedežem v Ulmu. Takoj po ustanovitvi je pričelo delovati in se vklapljati v izvajanje Podonavske strategije. Slovenska UTŽO je ustanovna članica tega združenja, ki si prizadeva za znanstveno utemeljeno izobraževanje v poznejših letih življenja, družbeno participacijo in dialog med generacijami.

Kruh so nekdaj častili, danes ga najdemo v smeteh. Starejši študenti v podporo projektu evropskega združenja DANET
Starejši študenti novinarstva so se priključili projektu združenja DANET. Več


Podatki za stik

Dušana Findeisen

01 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

danube vseživljenjsko učenje logo