Usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje starejših


Družba se stara in starajoča se družba potrebuje vizijo izobraževanja starejših, še več, za strokovni razvoj področja je potrebno, da ga podpremo z raziskovanjem, svetovanjem, izobraževanjem kadrov publikacijami itd. Strokovnost področja izobraževanja starejših zagotavljajo: povezovanje različnih ved kot so andragogika, geragogika, razvojna psihologija, psihologija starejših odraslih, gerontologija, ekonomija, sociologija itd. Potrebno je imeti znanje o tem, kako se kaj stori in razviti moralni odnos do stroke. Gre za ustvarjanje skupne strokovne oziroma profesionalne kulture glede na razvite kriterije.

Kaj?
Slovenska UTŽO je v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (Oddelkom za pedagogiko in andragogiko) in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru (Oddelkom za temeljne pedagoške predmete) izvedla projekt Razvoj in izvajanje novo razvitih programov za usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje starejših. V okviru tega projekta smo razvili:

Izobraževalni program za specialiste na področju izobraževanja starejših

Program namenjamo strokovnim delavcem na področju izobraževanja starejših, mentorjem, strokovnjakom v izobraževalnih in nevladnih organizacijah starejših in za starejše (društva upokojencev, gerontološka društva, stanovska društva ipd.), ki si želijo poglobiti znanje o starejših in njihovem izobraževanju.

Cilji:

  • seznaniti se s s psihološkimi in socialnimi značilnostmi poznejših let življenja,
  • naučiti se analizirati potrebe starejših in lokalnega okolja in iz njih izhajajoče izobraževalne potrebe,
  • učiti se programirati vsebine in postavljati cilje izobraževanja,
  • pridobiti kompetence za oblikovanje akcijskih ciljev učnih skupin,
  • poglobiti znanje o metodiki in oblikah izobraževanja starejših ter evalvacijskih metodah primernih za izobraževanje starejših odraslih.

Vsebinski sklopi:
1. Kako oblikovati nov izobraževalni program za starejše odrasle?
Vključuje značilnosti načrtovanja neformalnih programov, načela, ki jih upoštevamo pri načrtovanju, načrtovanje skupinskega dela; model interaktivnega načrtovanja.

2. Metodika izobraževanja starejših
Vključuje metode v izobraževanju odraslih in spodbujanje uspešnega učenja v študijskih krožkih.

3. Psiho dinamika v študijskih skupinah
Vključuje učne skupine kot primarne socialne skupnosti, kako od zbora posameznikov do kolektiva, transakcijsko analizo in ego stanja.

4. Oblike evalvacije primerne za izobraževanje starejših
Vključuje evalvacijo v izobraževanju odraslih s poudarkom na refleksiji, evalvacijo v študijski skupini kot primer dobre prakse, evalvacija in samo-evalvacija v izobraževanju starejših.


Dejavnosti / metode / rezultati

Izvedli smo 80-urno izobraževanje v različnih slovenskih regijah. Prva generacija specialistov je prejela spričevalo o formalni usposobljenosti za svoje delo. Izdali smo publikacijo Posebnosti izobraževanja starejših. Vprašanje mentorstva smo obravnavali v Andragoških spoznanjih.

 Podatki za stik

Meta Žgur

01 433 20 90
meta.zgur@univerzatri.si

Projekt je bil deležen delne finančne podpore Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

MIZS_sloESS