ForAge


Mreža ForAge združuje 22 držav in partnerskih organizacij ter specialiste na področju izobraževanja starejših. ForAge (angl. for age) je ime, ki so ga koordinatorji projekta na Inštitutu za vseživljenjsko učenje na Univerzi v Leicestru (LLI) dali nastajajoči mreži na področju izobraževanja starejših odraslih. Pravijo, da je to mreža izjemno izobraženih in izkušenih strokovnjakov, predstavnikov 22-tih držav, na področju pospešeno razvijajočega se izobraževanja starejših odraslih, zato so tudi delo, dejavnosti, vsebine, cilji, smotri, ki si jih ForAge zastavlja, ambiciozni.

Cilji:
• ForAge namerava postati središčno mesto informacij o možnostih učenja, ki se ponujajo starejšim Evropejcem. Mreža zbira podatke o različnih dejavnostih in projektih. To daje izobraževanju starejših odraslih pomen in ga predstavlja kot način vključevanja starejših v družbo, prispevek k sodelovanju generacij v evropski družbi.
• Prispevati k raziskovanju in tako povečati inovativnost na področju izobraževanja starejših odraslih v Evropi.
• Analitično in primerjalno osvetliti napredne postulate na področju izobraževanja starejših.
• Ustvariti arhiv preteklih projektov, relevantnih politik in relevantnih raziskovalnih politik, zbrati statistične podatke in popisati primere dobre prakse.
• Napisati slovar konceptov v povezavi z izobraževanjem starejših odraslih, kar je pomemben korak k oblikovanju področja.

Projektne partnerje predvsem skrbi izjemno majhno število zapisov o izobraževanju starejših odraslih in izjemno majhno število evropskih podatkov o tem področju. Izboljšati to stanje je ena njihovih prednostnih nalog.


Dejavnosti / metode / rezultati

Mreža ForAge združuje 22 držav in partnerskih organizacij ter specialiste na področju izobraževanja starejših. ForAge (angl. for age) je ime, ki so ga koordinatorji projekta na Inštitutu za vseživljenjsko učenje na Univerzi v Leicestru (LLI) dali nastajajoči mreži na področju izobraževanja starejših odraslih. Pravijo, da je to mreža izjemno izobraženih in izkušenih strokovnjakov, predstavnikov 22-tih držav, na področju pospešeno razvijajočega se izobraževanja starejših odraslih, zato so tudi delo, dejavnosti, vsebine, cilji, smotri, ki si jih ForAge zastavlja, ambiciozni.

Cilji:
• ForAge namerava postati središčno mesto informacij o možnostih učenja, ki se ponujajo starejšim Evropejcem. Mreža zbira podatke o različnih dejavnostih in projektih. To daje izobraževanju starejših odraslih pomen in ga predstavlja kot način vključevanja starejših v družbo, prispevek k sodelovanju generacij v evropski družbi.
• Prispevati k raziskovanju in tako povečati inovativnost na področju izobraževanja starejših odraslih v Evropi.
• Analitično in primerjalno osvetliti napredne postulate na področju izobraževanja starejših.
• Ustvariti arhiv preteklih projektov, relevantnih politik in relevantnih raziskovalnih politik, zbrati statistične podatke in popisati primere dobre prakse.
• Napisati slovar konceptov v povezavi z izobraževanjem starejših odraslih, kar je pomemben korak k oblikovanju področja.

Projektne partnerje predvsem skrbi izjemno majhno število zapisov o izobraževanju starejših odraslih in izjemno majhno število evropskih podatkov o tem področju. Izboljšati to stanje je ena njihovih prednostnih nalog.


Multimedija / Objave

Novice Forage >>


Podatki za stik

Dušana Findeisen

01 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

Št. pogodbe: 518459-LPP-1-2011-1-UK-GRUNDTVIG-GNW

llp_logo