ECIL – evropsko spričevalo medgeneracijskega učenja


Vse pogosteje pravimo, da moramo poklicno izobraževanje in izobraževanje za življenje podpreti z vedenjem o tem, kaj je medgeneracijsko učenje. Uporabiti velja znanje, spretnosti, vrednote in odnos različnih starostnih kohort in generacij. Vendar do današnjega dne, nismo zasledili sistematičnih poskusov, da bi razvili strukturiran način medgeneracijskega učenja, strukturiran in javno priznan, še posebno, ko gre za strokovno izvajanje teh programov.

Sleherna družba se tako ali drugače deli. Deli se na stanove, družbene skupine, družbene sloje, družbene razrede in tudi na generacije ali kohorte (rojeni v istem letu). Družba se deli, a hkrati morajo biti posamezni deli družbe med seboj usklajeni, obstajati mora medsebojno poznavanje in spoštovanje. Za nameček že leta poslušamo, da je največja nevarnost, ki nam grozi, spopad generacij, da potrebujemo novo družbeno pogodbo, ki ne bo samo pogodba med oblastjo in državljani, potrebujemo neke vrsto družbeno pogodbo med generacijami, ki določa razmerja med njimi. Izobraževanje odraslih lahko pripomore k temu, seveda po svojih močeh!

Cilji

Cilj projekta ECIL je preveriti zbirko modelov usposabljanja, ki so jih razvili v Veliki Britaniji. Preveriti jo ob pomoči evropskih partnerjev in jo obogatiti z njihovim znanjem ter iz vsega razviti spletno usposabljanje za tiste, ki vzpostavljajo medgeneracijske prakse in projekte.

Kaj

ECIL popelje učence k razumevanju temeljnih konceptov medgeneracijskega učenja, skupnostnega učenja, izobraževanja o generacijah itd. Razglablja o preprekah za takšno učenje. Projekt obravnava tudi družbene spremembe in načine, kako jim dati mesto v medgeneracijskem učenju.


Dejavnosti / metode / rezultati

Program “Stopimo skupaj, bodimo skupaj” 
Program je namenjen tistim, ki želijo povezati generacije in bi želeli vedeti, kako se dela lotiti. Več

Ecil mladi
Več

E-izobraževalni program za medgeneracijsko učenje
E-izobraževalni program ECIL v Moodlu sestavljajo tri učne enote z obsežnim gradivom. Program nudi dostop do študij, radijskih oddaj, YouTube posnetkov, predavanj, kolumn, intervjujev, poročil in drugega gradiva. Program ima številne vaje za razmislek, vsebuje teorije in vodi učenca do vedenja o tem, kaj je generacija, medgeneracijska praksa in evalvacija.

Testiranje in analiza programa: Stopimo skupaj, bodimo skupaj
Članek opisuje nastajanje spletnega tečaja medgeneracijskega učenja ECIL

E-novice projekta ECIL:
ECIL novice, št. 1
ECIL novice, št. 2
ECIL novice, št. 4
ECIL novice, št. 5


Partnerji

Beth Johnson Foundation, Velika Britanija
Univerza v Granadi, Španija
Generacije, Bolgarija
ENCELL, Švedska
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje


Podatki za stik

Dušana Findeisen, Tamara Jare

01 427 27 45
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

Projekt je sofinancirala Evropska komisija, program Vseživljenjsko učenje. Št. pogodbe: UK/12/LPP-LdV/TOI-508

vseživljenjsko učenje logo ecil logo