EMIL


Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je ustanovna članica mreže za medgeneracijsko učenje EMIL- zemljevid medgeneracijskega učenja v Evropi.

EMIL je učna mreža, ki temelji na sodelovanju in daje splošni pregled vloge in položaja medgeneracijskega učenja. V mreži zbiramo, izmenjujemo zamisli in vire ter podpiramo regionalno, evropsko in svetovno delovanje in strategije. EMIL povezuje vrsto partnerjev in njihovih partnerskih organizacij, ki podpirajo ali izvajajo medgeneracijsko izobraževanje in učenje.


Podatki za stik

Dušana Findeisen

01 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran