CINAGE – evropski film za dejavno staranje


Kaj

CINAGE preučuje v kolikšni meri je v evropskih igranih filmih ustrezno prikazano dejavno staranje. Gre za filme proizvedene po letu 2000. CINAGE želi osveščati vse, starejše same, strokovnjake, odločevalce in širšo javnost o tem, kako filmi vplivajo na predstave o staranju.

Cilji
• Prikazati, kako lahko starejši ostanejo vključeni v družbo.
• Nakazati, kako je s filmom mogoče omiliti negativne in pozitivne stereotipe o starejših.
• Pokazati, kako dejavno staranje doživljajo starejši sami.
• Omogočiti starejšim vstop v javni prostor.
• Prispevati k nadaljnjemu boljšanju izobraževanja starejših.
• Povečati družbeno pravičnost.

Ciljne skupine

Izobraževalci odraslih, starejši odrasli,organizacije za izobraževanje odraslih, izvedenci na področju dejavnega staranja, izvedenci za evropski film, nosilci političnega odločanja.


Dejavnosti / metode / rezultati

Deklaracija CINAGE, letak, lepak, raziskava o dejavnem staranju v posameznih državah, 12 izbranih celovečernih filmov, žariščne skupine, pilotni tečaji, filmske delavnice, konferenca in festival »Film za dejavno staranje«, tečaj CINAGE, situacije in strategije za spoprijemanje z dejavno starostjo, priročnik za starejše odrasle, smernice za starejše odrasle, 12 kratkih filmov o dejavnem staranju, napovedniki, post CINAGE predstavitev filmov, predstavitvena knjižica, obsežna nacionalna in internacionalna komunikacija z javnostmi.

Deklaracija CINAGE, pove, zakaj je projekt CINAGE potreben. Služi kot utemeljitev projekta.
12 situacij in strategij za spoprijemanje z dejavno starostjo, ki so jih razvili udeleženci tečajev CINAGE.
Opisi šestih evropskih filmov, ki so jih udeleženci žariščnih skupin izbrali kot filme, ki najbolje predstavljajo razsežnosti dejavnega staranja
Povzetek poročila o pilotnem tečaju, v okviru katerega so se starejši učili o filmski produkciji
Priročnik CINAGE je namenjen starejšim odraslim, ki bi se radi spoznali s filmsko umetnostjo in kratkim filmom.
Smernice CINAGE so namenjene izobraževalcem odraslih izvedbe srečanj …
Udeleženci tečaja CINAGE so posneli 12 kratkih filmov, ki prikazujejo situacije in strategije za spoprijemanje z dejavnim staranjem.
Knjižica CINAGE kratko predstavi projekt, gradivo CINAGE in kratke filme.
Podprite nas tako, da podpišete Izjavo o podpori.


Multimedija / Objave

Findeisen, D. (2015). Dejavno staranje v Sloveniji
Raziskava Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o dejavnem staranju.
Findeisen, D. (2015). Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje vas vabi na CINAGE po CINAGE-u
Findeisen, D. (2015). Obstaja nekaj, kar lahko vidim, čutim, povem. To je film
Findeisen, D. (2015). Branjevec, Nalezljivo veselje in Pravica do avanture so naslovi treh novih CINAGE filmov
Findeisen, D. (2015). CINAGE v digitalnem Podonavju
Findeisen, D. (2015). Medgeneracijsko učenje v tečaju CINAGE
Findeisen, D. (2015). CINAGE in AGRFT z roko v roki
CINAGE partnerji. (2014). Dejavno staranje, učenje za dejavno staranje in pregled evropskega filma. Povzetek raziskave.
Findeisen, D. Projekt CINAGE – snemanje filmov, kjer se povežejo študentje AGRFT s starejšimi
Findeisen, D. (2014). Gledanje filma kot učna izkušnja
Findeisen, D (2015). Filmski festival v Leedsu je bil krona in hkrati zaključek projekta CINAGE. Oglejte si utrinke iz zakulisja.
Findeisen, D. (2015). Tečaj CINAGE združuje generacije

E-novice CINAGE

Kratki fimi, ki so nastali v projektu CINAGE:

Slovenija

Portugalska

Velika Britanija

Italija

Napovednik kratkih filmov:CINAGE Slovenija
Napovednik kratkih filmov CINAGE_UK
Napovednik kratkih filmov CINAGE IT 1; CINAGE IT 2; CINAGE IT 3
Napovednik kratkih filmov CINAGE PT 1; CINAGE PT 2; CINAGE PT 3
Zakulisni film SI


Partnerji

AidLearn, Portugalska
CSF, Italija
Leeds Beckett University, UK
Slovenska UTŽO, Slovenia


Podatki za stik

Dušana Findeisen

+386 1 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

Grundtvig multirateralni projekt, deležen podpore Evropske komisije,  program Vseživljenjsko učenje.
Št. pogodbe: 538672-LPP-1-2013-1-PT-GRUNDTVIG-GMP

 

cinage EU_flag_23L