Kakovostno in s skupnostjo povezano izobraževanje starejših

Usposabljanje za vodje in mentorje v izobraževanju starejših


KDAJ: 12. 4. 2022 ob 09:00

ZA KOGA:

Usposabljanje namenjamo izobraževalcem in vodjem organizacij za neformalno izobraževanje starejših: predsednikom in vodjem slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje, mentorjem študijskih skupin starejših, organizatorjem neformalnega izobraževanja starejših na ljudskih univerzah, v knjižnicah, centrih za izobraževanje in kulturo, društvih upokojencev itd.

ZAKAJ:

  • spoznati dejavnike, ki vplivajo na kakovost v izobraževanju starejših;
  • pridobiti novo znanje na področju managementa v nevladnih organizacijah;
  • prepoznati razliko med sočutnim in sovražnim starizmom ter njunim vplivom na medgeneracijske odnose;
  • pridobiti znanje za preseganje stereotipov o starejših;
  • spoznati učinkovite pristope za večjo prepoznavnost UTŽO v svojem okolju ter uporabo digitalnih orodij za učinkovito komuniciranje in povezovanje z lokalno skupnostjo;
  • širiti zavedanje o vlogi in pomenu izobraževanja starejših na osebni in družbeni ravni.

PRIJAVE: Alijana Šantej, univerza-3@guest.arnes.si

Program: TUKAJ