Dejavnejša udeležba starejših moških v skupnosti

Zaključna konferenca v projektu Old Guys Say Yes to Community


KJE: Stara elektrarna, Slomškova 18, Ljubljana


Organizatorja zaključne konference sta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Andragoško društvo Slovenije.

V projektu Old Guys Say Yes to Community (Erasmus+) so v zadnjih treh letih pripravili vrsto raziskav, analiz, gradiv, priporočil in znanstvenih člankov, ki bodo domači in mednarodni javnosti predstavljene na zaključni konferenci z naslovom Dejavnejša udeležba starejših moških v skupnosti.

Dogodek bo simultano tolmačen iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino, saj bodo na konferenci nastopili partnerji iz projekta (iz Portugalske, Estonije in Poljske) kot tudi nekateri vidnejši mednarodno uveljavljeni strokovnjaki iz Švedske, Nemčije, Malte in Združenih držav Amerike, ki pokrivajo področja: učenje in vključevanje starejših odraslih za dejavno in kakovostno življenje, kognitivno staranje, srebrna ekonomija, duševno in telesno zdravje, priložnostno učenje, skupnostno učenje, neformalno učenje, produktivnost po upokojitvi, ustvarjalnost po upokojitvi, družbenospolni kapital starejših odraslih, medgeneracijsko sodelovanje in učenje, predupokojitveni programi itn.

Konferenca je namenjena predvsem nevladnim organizacijam in predstavnikom civilne družbe, ki bodo spoznavali strategije, pristope, učno gradivo in primere dobrih praks za večje vključevanje starejših moških v programe lokalne skupnosti. Vabimo vas, da se udeležite konference, ki jo spremlja zanimiv spremljevalni program!

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Program konference in prijave na spletni povezavi: https://oldguys.si/sl/konferenca/