Starejši, učenje, umetnost

Strokovni posvet Mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje


KDAJ: 25. 4. 2019 ob 14:00

KJE: Kulturni dom Franca Bernika, Ljubljanska 61, Domžale Dvorana Glasbene šole Domžale


Vse od svojih začetkov pred 35-imi leti Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje z izobraževanjem, kulturo, še prav posebej pa z ustvarjanjem umetnostnih del, namensko in načrtovano vstopa v javni prostor. Tam se starejši študenti preverjajo v očeh javnosti, tam se srečajo z drugimi svetovi: posamezniki, strokovnjaki, odločevalci, z drugimi generacijami. Izstop v javni prostor nas očloveči in je nujen za slehernega med nami, še bolj pa ga potrebujejo obrobne družbene skupine, ki niso v srčiki družbe in njenega delovanja. Ko se pojavijo v javni sferi, tedaj se sliši njihov glas, potrdi se njihov obstoj, razpre se prostor deliberativne demokracije: o čem teče razprava? O njih, drugih in družbenih vprašanjih.

Tako in zato Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje prireja festival znanja in kulture starejših, filmske festivale, konference, predavanja, nastope, razstave, predstavitve svojih in drugih publikacij. Zato svoje predstavitve seli v prostore, dostopne javnosti. Zato svoje študente spodbuja in za njih spleta ustrezne okoliščine, da lahko ustvarjajo kataloge svojih umetniških del, prispevajo razprave, izdajajo literarne zbornike, postavljajo na oder dramska dela, z znanjem in umetniškimi deli sodelujejo v kampanjah za prepričevanje javnosti, se ukvarjajo z raziskovalnim učenjem, odpirajo nova vsebinska področja ipd.

Gre za družbeno angažirano učenje in gre za družbeno umetniško ustvarjanje, ki se dotikata skupnih tem, družbenih vprašanj, tudi tistih najbolj žgočih, pred katerimi si družba morebiti zatiska oči, od njih beži ali jih ne razume dovolj.
Predavatelji in razpravljalci na tem posvetu bodo posamično ali v dialogu skušali odgovoriti na nekatera vprašanja:

     Zakaj in kako v današnji družbi umetnost sproža prepotrebno in bogateče nas doživljajsko učenje?

     Ali ima v starajoči se slovenski družbi izobraževanje starejših ustrezen položaj?

     Kakšen je pomen interkonektivnosti in mrež v izobraževanju starejših?

     Kako umetnost vpliva na razvoj posameznika?

     Kdaj je neko izobraževanje /ustvarjanje umetnosti družbeno angažirano in kdaj ni,
     ter kakšen je pomen vzajemnega učenja ?

Predavatelji bodo predstavili in analizirali nekatere primere družbeno angažirane dobre prakse na področju izobraževanja, spoznavanja in ustvarjanja umetnosti:

      spoznavanje umetnosti,
     ustvarjanje umetnosti,
     branje v skupnosti in za skupnost, raziskovanje javnega prostora kot vez z okoljem.

PROGRAM >>