Znanje o starejših bo odslej potovalo med Slovenijo, Latvijo, Litvo in Španijo

Riga, 16.-17. december 2016

28. 12. 2016

Z uvodnim sestankom v Latviji smo postavili temelje sodelovanju Slovenske UTŽO in partnerjev v projektu Spodbujanje izobraževanja starejših za tretje življenjsko obdobje, P3AE (raziskovanje stanja v izobraževanju starejših, priprava vsebin mednarodnega izobraževalnega programa in konference v Ljubljani). V teh državah...


Voščilo

23. 12. 2016

Triintrideset uspešnih let Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je za nami. Že triintridesetič vam bomo zaželeli vse najboljše ob koncu starega in ob prelomu v novo leto, vam študentkam in študentom, mentoricam in mentorjem, animatoricam in animatorjem, prostovoljkam in prostovoljcem, sodelavkam in sodelavcem, vodjem 52-tih univerz po Sloveniji, sponzorjem, partnerskim ustanovam v Sloveniji in po svetu, vsem, prav vsem, ki si...


Mladi iskalci zaposlitve in starejši študenti SUTŽO, oboji v iskanju identitete

Strokovni posvet Znaš, nauči drugega in 21. seja Sveta mreže, Trebnje, 29. november. 2016

29. 11. 2016

Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje so se srečale na strokovnem posvetu Znaš, nauči drugega v Trebnjem. Potekala je delavnica - Sejem kompetenc mladih iskalcev zaposlitve in starejših študentov. Na sejmih se običajno prodaja, na našem se je darovalo! Mladi iskalci zaposlitve bi se radi učili o medsebojnih...


Razprava o strategijah prostovoljstva

Bruselj, 12. oktober 2016

2. 11. 2016

V Evropskem parlamentu je v organizaciji evropskih poslancev liberalnih demokratov Iva Vajgla in Marian Harkin tekla javna razprava Prostovoljske strategije – kako so lokalne in nacionalne prostovoljske strategije povezane s politikami in programi EU. Sodelovali so predstavniki Evropskega prostovoljskega centra (angl. CEV –...


Strokovni posvet Izobraževanje in socialna vključenost ranljivih skupin

Ljubljana, 25.11.2016

25. 10. 2016

S posvetom smo želeli povečati zavest o pomenu socialne vključenosti, pridobivanju družbene moči in odprtem dostopu do znanja socialno izključenih skupin. Povezali smo mlade, brezposelne in starejše ter odkrivali njihove potrebe po znanju in temeljnih kompetencah ter možnosti za njihovo vključevanje in pridobivanje...


1 2 3 6