Ustanovljena je bila delovna skupina za zagovorništvo


Študentke UTŽO Ljubljana (Mirjam Bevc Peressutti, Danica Markovič, Jasna Bačac) in predsednice UTŽO Velenje (Marija Vrtačnik), UTŽO Ilirska Bistrica (Nevenka Tomšič), UTŽO Škofja Loka (Borjana Koželj), UTŽO Radovljica (Mateja Rozman Amon) sestavljajo jedro nove delovne skupine Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Njihova naloga bo med drugim dajanje in oblikovanje pobud za boljši položaj izobraževanja in starejših ter vzdrževanje stika z odločevalci. Odločitev je bila ena od sprejetih na letnem zboru Društva za ITŽO.

Več o aktivnostih zagovorništva in civilnega dialoga znotraj UTŽO >>