Nova UTŽO v Brežicah

Izhajali bodo iz kulturnih, naravnih, človeških danosti


Na dan, ko so se v okolico Brežic zgrinjale množice premočenih, utrujenih, žejnih in lačnih beguncev, so članice upravnega odbora UTŽO Brežice in predsednica Lilijana Žiroš dokazale, da so priprave za novo UTŽO, Društvo Modra sova, bile uspešne. Dobro povezana skupina prostovoljk je sprejela statut društva, z le nekaj popravki. Potrjen je bil logotip in študijski program za leto 2015 /16. Radi bi čim tesneje sodelovali z drugimi društvi in ustanovami v občini, kot samostojen socialni subjekt prevzemali v občini tudi odgovornost za posamezne naloge. Prihodnost društvu zagotavljajo tudi podpora Mestne knjižnice, župan in podžupanja. Pri razvoju UTŽO Brežice bodo izhajali iz kulturnih in naravnih danosti občine in prebivalcev. Sestanka sta se udeležila predsednica mreže Slovenska UTŽO Ana Krajnc in vodja računalniškega izobraževanja Robert Mlakar. Upravni odbor je Ano Krajnc imenoval za častno članico. (Vir: Ana Krajnc)

Več informacij o UTŽO Brežice >>