Ustanovili smo Inštitut za disleksijo


Po večletnem sodelovanju v evropskih projektih za preučevanje disleksije pri odraslih (FORWARD in FORWARD TRAINER) in dvajsetletnem izkustvu testiranja skotopičnega sindroma v Sloveniji, ki mnogim ljudem povzroča bralne težave, smo na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje ustanovili Inštitut za disleksijo.

Upoštevali smo današnje splošne potrebe po obravnavi in razvoju človekove drugačnosti. Svet Inštituta za disleksijo je na svoji ustanovni seji 24. avgusta 2015 izvolil predstojnico Inštituta prof. dr. Marijo Kavkler in izvršno direktorico Ljubico Kosmač ter sprejel okvirni program dela. Testiranja skotopičnega sindroma in svetovanja so se že začela. (Vir: Ana Krajnc)