32. študijsko leto trka na duri

Uvodno izobraževanje novih mentorjev.


Na UTŽO Ljubljana se je 2. septembra 2015 zbralo 26 novih mentorjev iz več regij in z več slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje. Alijana Šantej je spregovorila o organizaciji in strukturi univerze, o mreži 49 UTŽO po Sloveniji, o povezovalni, raziskovalni, razvojni in svetovalni vlogi ter poslanstvu Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Kdor želi postati UTŽO, mora sprejeti model in koncept delovanja, se usposabljati.

Mentorje je prof. dr. Ana Krajnc seznanila z značilnostmi in posebnostmi izobraževanja starejših, mentorji so prejeli navodila za samostojno učenje in uporabo virov. V razgovoru z Robertom Mlakarjem je ilustrirala doživljanje vloge mentorja.

Alenka Gabriela Čeh je predstavila rezultate nedavne raziskave o pomenu študijskega krožka – primarne socialne skupine. Študenti tam prejmejo znanje, čustveno in materialno oporo. Odnosi so in ostajajo pomembni, so tkivo študijskega krožka. Študenti ga zapustijo, če jim ne ustreza ozračje v skupini ali mentor, ali kadar nastopijo življenjske krize. Na izstop vplivajo, a v manjši meri, tudi vsebine in metode, če so v nasprotju s pričakovanji. Znova se je izluščil pomen čustev za izobraževanje starejših.

Meta Žgur je predstavila film Nalezljivo veselje, nastal znotraj projekta CINAGE. Udeleženci so se seznanili z e-novicami in njim namenjeno publikacijo Mentor in znanje.