Razstava in hommage prof. Juriju Kunaverju in njegovim študijskim skupinam


Ob petnajstletnici geografskega ustvarjanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani smo slavnostno odprli razstavo, ki daje pregled opravljenega dela in objav skozi desetletje in pol. Prof. dr. Jurij Kunaver je prikaz teh let svojega dela in delovanja svojih študentov podprl z empiričnimi in teoretičnimi ugotovitvami, a tudi s precejšnjo mero hudomušnosti, ta pa zariše bližnjico do znanja in ga udomači, to dobro vemo. Poseben pomen je Jurij Kunaver v svojem nastopu dal povezovanju različnih študijskih področij in referenčnih ved s temeljno vedo greografijo, učenju in druženju vrstnikov na študijskih ekskurzijah ob skupni temi in doživljanju. Starejši študenti že imajo sintetično predstavo o pokrajinah svoje domovine, analitično, nadrobno, pa si jo morajo s študijem šele pridobiti.

Starejši študenti pa nikakor ne bi mogli biti zgolj pasivni »prejemniki znanja«, preveč življenja in učenja, izkustvenega in socialnega je za njimi. To velja imeti pred očmi. Razstava vizualno podpira profesorjeva spoznanja in spoznanja študentov. Čestitamo vsem, tudi animatoricam geografskih skupin.