Pripravljamo nov izobraževalni program za razumevanje pribežnikov

Povedali so mi, da v Evropi ne streljajo na ljudi. Program za razumevanje kulture pribežnikov iz držav Sredozemlja.


”Ljudstvo zagotavlja tujcem zatočišče, če so bili pregnani iz svoje dežele, ker jim je bila tam kratena svoboda”, pravi 20. člen francoske ustave iz leta 1793. S tem besedilom se prične oblikovati sodobni koncept azila, toda pisec koncepta opozori na nujo, da se išče kompromis med abstraktno opredelitvijo pravice do azila, omejeno darežljivostjo države ter ohranjanjem nacionalne identitete. Od tod izhajajo današnja nasprotja in dvomi države in državljanov glede prosilcev za azil. Teh je veliko. Prihajajo v množicah, največkrat iz revnih držav. Predložiti morajo dokaze, da so bili mučeni in preganjani, kar je največkrat težko ali nemogoče storiti, kar jih znova potisne v preživete travme.

Je prav, da države nadaljujejo s politiko dvojne morale, politiko močno omejene naklonjenosti in človečnosti, ponižujočega dvoma v tujce? Ali lahko govorimo o človekovih pravicah tako, da ob tem slabimo demokracijo? Cilji programa? Spoznati zgodovino in kulturo držav Sredozemlja (navade, običaji, književnost, umetnost itd.). Seznaniti se s psihologijo prebežnikov. Razumeti razliko med islamom in islamizmom. Preučiti genezo političnih dogajanj v Sredozemlju. Združiti se in iskati rešitve za pomoč pribežnikom.