Posvet o srebrni ekonomiji

SREBRNA EKONOMIJA - KAKO NAPREJ?


Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je junija 2018 pripravila tretji letni posvet o srebrni ekonomiji. Naše izhodišče je, da zahteva srebrna ekonomija celosten pristop, v katerem naj starejši sodelujejo s svojim izkustvenim znanjem, ki se je nabralo v njihovih različnih vlogah na delovnem mestu in v življenju. Srebrna ekonomija mora podpirati razvoj dejavne starosti. Pospešuje naj razvoj novih prožnih oblik učenja in delovanja starejših in omogoči, da družba upošteva njihove sposobnosti, znanje in izkušnje.

Program posveta >>

Gradivo za razpravo na posvetu: