Jezik, znanje, kultura

Okrogla miza Slovenske univerze za tretje življenjske obdobje v Evropskem tednu jezikov.


KDAJ: 24. 9. 2015 ob 17:00

KJE: Breg 14, pred Hišo Evropske unije, Ljubljana


Na konferencah, v evropskih projektih, v medsebojni komunikaciji med pripadniki evropskih narodov uporabljamo angleščino. Skupaj s tem tujim jezikom pa usvarjamo tudi zanj značilne miselne koncepte in kulturo. Tedaj ni čudno, da nam je angleščina postala nekaj povsem domačega, da je meja med maternim in angleškim jezikom vse tanjša. Je v današnji Evropi angleščina postala lingua franca, kot so nekoč imenovali jezik, ki ni pripadal nikomur, jezik, ki so ga več stoletij uporabljali v Sredozemlju za stike s tujci in pripadniki drugih religij, za trgovanje in v konfliktnih situacijah.

Angleščino uporabljajo in se je učijo tudi študenti in študentke UTŽO. Z njimi in njihovimi mentorji bomo spregovorili o naravi jezika, njegovih funkcijah, o tem, zakaj in kako se učimo tujih jezikov na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Spraševali se bomo, kako občasna in manj občasna uporaba angleščine vpliva na osebno identiteto starejših in identiteto skupnosti. S primeri s Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje bomo osvetlili ta in druga vprašanja. Sodelujejo: dr. Dušana Findeisen (moderatorka), Matic Pavlič, univ. dipl. jezikoslovec (mentor UTŽO), Lidija Bertoncelj, prof. angleščine, poznavalka šolskih učbenikov, Lučka Cizelj, prof. francoskega in španskega jezika (mentorica UTŽO), Andrej Šolar (študent UTŽO), ing. Zdenka Jerala (študentka UTŽO).