Društvo arhitektov Ljubljane vabi na razstavo pripravljeno v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje

Mesto 65+, Staranje med umikom in urbanostjo


KDAJ: 16. 10. 2021 do 21. 10. 2021

KJE: Kongresni trg v Ljubljani


Mestna občina Ljubljana je leta 2011 postala članica Globalne mreže starosti prijaznih mest Svetovne zdravstvene organizacije. V Ljubljani je danes skoraj 20 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let. Družba se spreminja dalje, potrebe obvladovanja prostora za starejše in aspiracije starejših prav tako. Pri načrtovanju prostora se upoštevajo predvsem infrastrukturne in programske potrebe starejših. Težje se je vživeti v emocionalne, socialne, participatorne in razvojne potrebe starejših moških in žensk. Društvo arhitektov  Ljubljane bo predstavilo opažanja študentov Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so izvedli manjšo raziskavo o »pomenljivosti« Poljanske ceste. Z njo želijo opozoriti na stanje starejših, razpetih med dezangažiranostjo in življenjem povezanim z mestom, s spremembami v njem. Želijo opozoriti na pomen pravočasnega vključevanja starejših v načrtovanje mestnega prostora, na potrebo po nenehnem ozaveščanju in izobraževanju. Vključevanje zahteva več časa. Sprva vodi k majhnim spremembam, a te zlagoma postajajo velike.

Vljudno vabljeni na ogled razstave!