Dr. Damir Josipovič: 2018 – leto pomembnih obletnic

Enajsta šola v knjigarni


KDAJ: 6. 11. 2018 ob 11:00

KJE: Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, Ljubljana


Na pragu šestega leta Enajste šole v knjigarni, ki je plod programskega sodelovanja med Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje in Mladinsko knjigo v Ljubljani, vas vabimo, da se nam pridružite na uvodnem predavanju dr. Damirja Josipoviča: 2018 – leto pomembnih obletnic.Dobro je poseči v zgodovino, da bi bolje razumeli, kdo smo in kam gremo. Leto 2018 je leto velikih obletnic, pomembnih tudi za Slovenijo in Ljubljano: leto 1918 prinese konec 1. svetovne vojne in razpad Avstro-Ogrske monarhije, 29. oktobra 1918 nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, nato 1. decembra 1918 združitev s Kraljevino Srbijo in ustanovitev Kraljevine SHS, ustavno parlamentarne in dedne monarhije s prvim predsednikom prve vlade Stojanom Protićem. Slovenija v letu 1918 prvič dobi svojo Narodno vlado, Ljubljana postane prestolnica Slovencev v troedini kraljevini SHS. V letu 1918 so z Vseučiliško komisijo postavljeni temelji za samostojno slovensko Univerzo v Ljubljani, ki je bila nato ustanovljena leta 1919. Kasneje pride z Rapalsko pogodbo tretjina slovenskega etničnega ozemlja pod Italijo. Obdobje po prvi svetovni vojni zaznamuje tudi vse bolj naraščajoči fašizem, ki ima uničujoče posledice za Slovence, živeče pod Italijo.

Vabljeni!