Nova UTŽO v Brežicah

Izhajali bodo iz kulturnih, naravnih, človeških danosti

10. 11. 2015

Na dan, ko so se v okolico Brežic zgrinjale množice premočenih, utrujenih, žejnih in lačnih beguncev, so članice upravnega odbora UTŽO Brežice in predsednica Lilijana Žiroš dokazale, da so priprave za novo UTŽO, Društvo Modra sova, bile uspešne. Dobro povezana skupina prostovoljk je sprejela statut društva, z le...


Miklavž Čuk: Barvite Črne njive

Fotografska razstava, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, 2015

2. 11. 2015

Ko vas pot pripelje v Ilirsko Bistrico, se podajte tudi na Črne njive, to prostrano, tiho, zeleno pokrajino, kjer pohodnik sliši le svoj korak. Črne njive so prostor ob meji s Hrvaško, kjer se mešajo vplivi celinskega in morskega podnebja, prostor, poraščen s smrekami in borovci hkrati. Nad njimi najpogosteje bdi...


Pošljem v oblak? Ne, hvala

12. 10. 2015

Predstavitve z razpravo bi lahko imenovali okroglo mizo Kaj prinašajo e-storitve in e-uprava starejšim v Sloveniji? na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Z UTŽO Ljubljana se je je udeležil Robert Mlakar, vodja računalniškega izobraževanja. Odprl je vprašanje motivacije posameznih starejših za računalniško izobraževanje, opozoril na vse večjo digitalno in tehnološko vrzel med generacijami. Pa vendar se ne zdi prav, da...


Človekoljubje in lasten interes nastopata v paru

Na festivalu LUPA tudi Slovenska UTŽO

12. 10. 2015

Tudi letošnji Sejem nevladnih organizacij LUPA 2015 je bil živ, obiskovalcev veliko, kljub grozečim oblakom. Zdi se, da prostovoljstvo, značilno za nevladne organizacije, vse bolj izgublja nekdanjo stigmo delovanja, ki ne ustreza profesionalnim kriterijem. Zaposleni v tem sektorju so namreč v poprečju bolj izobraženi od...


Lingva franka je bila sporazumevalni jezik žensk, tujcev, trgovcev Sredozemlja

12. 10. 2015

24. septembra 2015 je v Hiši Evropske unije potekala okrogla miza Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje Jezik, znanje, kultura. Popeljala nas je od Matije Čopa, “bisera kranjske dežele”, poznavalca različnih skupin jezikov ter madžarščine in hebrejščine sredi večkulturnega Avstro-ogrskega cesarstva, mimo Janeza Gradišnika, jezikoslovca in “izganjalca” tujejezičnih prvin, do današnje večkulturne Evropske...