Brezplačni tečaj angleščine: Mozaik v tujem jeziku (nadaljevalni tečaj)


    

Začetek tečaja: torek, 25. 8. 2020 od 16.00 do 18.15

 • Trajanje: 40 ur; tečaj bo potekal po urniku, ki je zapisan spodaj in se bo predvidoma zaključil v torek, 29. 9. 2020
 • Lokacija: Sedež SUTŽO, Poljanska 6, 1000 Ljubljana, velika dvorana v pritličju

Vsebina programa

 • Ponovitev časov: sedanjik (Present Simple) in preteklik (Past Simple)
 • Osebna predstavitev in predstavitev podjetja
 • Telefonski pogovor (enostavnejša neformalna in formalna komunikacija)
 • Pisanje e-sporočil (enostavnejša neformalna in formalna komunikacija)
 • »Small talk« – vljudnostni pogovor

Kako poteka učenje?

 • Učenje v malih skupinah (največ 15 udeležencev) je prijetno in zabavno.
 • Mentorica se prilagaja posamezniku.
 • S pravim pristopom in potrpežljivostjo mentorice, spodbujanjem drug drugega in nekaj truda je učenje po večini uspešno, kar dokazujejo tudi naši zadovoljni udeleženci.
 • Delo je prilagojeno tudi posameznikom, ki za učenje potrebujejo več časa.

Pogoji za vpis

Osnovno predznanje angleščine je zaželeno – tečaj je namenjen vsem, ki ste že hodili na tečaj Začetna angleščina ali Mozaik v tujem jeziku na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v sklopu projekta KORAK – Razvoj temeljnih poklicih kompetenc.

 • Starost 45 let ali več
 • Največ dokončana srednješolska ali nižja izobrazba
 • Za zaposlene, samozaposlene in brezposelne (tečaj ni namenjen študentom in upokojencem)

URNIK

Angleščina – Mozaik v angleškem jeziku 2020  Dan Število pedagoških ur URA
25. 8. 2020 torek 3 16.00-18.15
27. 8. 2020 četrtek 3 16.00-18.15
31. 8. 2020 ponedeljek 3 17.00-19.15
1. 9. 2020 torek 3 16.00-18.15
4. 9. 2020 petek 3 16.00-18.15
8. 9. 2020 torek 3 16.00-18.15
11. 9. 2020 petek 3 16.00-18.15
14. 9. 2020 ponedeljek 3 17.00-19.15
16. 9. 2020 sreda 3 16.00-18.15
18. 9. 2020 petek 3 16.00-18.15
21. 9. 2020 ponedeljek 3 16.00-18.15
23. 9. 2020 sreda 3,5 16.00-18.35
29. 9. 2020 torek 3,5 16.00-18.35
31. 9. 2020 četrtek Rezervni datum 16.00-18.15
SKUPAJ ŠTEVILO UR 40

Kaj boste pridobili z obiskovanjem tečaja začetne angleščine?

Znanje tujega jezika bo okrepilo vašo delovno samozavest in vam pomagalo pri osnovnem komuniciranju s tujimi strankami. Vsebino učenja bomo prilagodili vašim delovnim potrebam in naravi dela. Po zaključenem programu boste znali med drugim v angleškem jeziku predstaviti sebe, svoje podjetje in izdelke. Pridobili boste besedišče, vezano na vaše delo in delovno mesto. Vsebine učenja prilagodimo predznanju, potrebam in željam v posamezni skupini.

Zakaj bi se vključili v tečaj angleščine?

 • Z novimi znanji boste pri svojem delu konkurenčnejši in učinkovitejši.
 • Utrdili si boste položaj v službi.
 • S spoznanjem, da ste se (še) vedno sposobni učiti, boste postali samozavestnejši.
 • Nova znanja vam bodo izboljšala kakovost življenja.
 • Izobraževanje je popolnoma brezplačno (izobraževanje financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), sicer bi za tako izobraževanje plačali tudi več sto evrov.

VPISI ŽE POTEKAJO!

POHITITE, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO IN MESTA SE HITRO POLNIJO!

Za vpis ali več informacij pišite na petra@balis.si ali pokličite na 041 779 653.
Izvajalec programa je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022. SUTŽO je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.