Brezplačni ponovitveni tečaj angleščine »Mozaik v tujem jeziku«


 

 

 

 

Začetek tečaja: torek, 16. 3. 2021 ob 16.15 uri do 18.00

Lokacija: sedež SUTŽO, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, dvorana
Trajanje: 60 šolskih ur, tečaj poteka vsak torek in četrtek in se predvidoma zaključi 8. 6. 2021

POGOJI ZA VPIS

 • Starost 45 let ali več
 • Največ dokončana srednješolska ali nižja izobrazba
 • Za zaposlene, samozaposlene in brezposelne (tečaj ni namenjen študentom in upokojencem)

VSEBINA PROGRAMA

Sporazumevanje v tujem jeziku

 • Ponovitev časov: sedanjik (Present Simple) in preteklik (Past Simple)
 • Osebna prestavitev in predstavitev podjetja
 • Telefonski pogovor (enostavnejša neformalna in formalna komunikacija)
 • »Small talk« − vljudnostni pogovor

Kaj boste pridobili z obiskovanjem tečaja angleščine?

Znanje tujega jezika bo okrepilo vašo delovno samozavest in vam pomagalo pri osnovnemu komuniciranju s tujimi strankami. Vsebino učenja bomo prilagodili vašim delovnim potrebam in naravi dela. Po zaključenem programu boste znali med drugim v angleškem jeziku predstaviti sebe, svoje podjetje in izdelke. Pridobili boste besedišče, vezano na vaše delo in delovno mesto. Vsebine učenja prilagodimo predznanju, potrebam in željam v posamezni skupini.

Kako poteka učenje?

 • Učenje v naših malih skupinah (največ 15) udeležencev je prijetno in zabavno.
 • Mentor se prilagaja vsakemu posamezniku.
 • S pravim pristopom in potrpežljivostjo mentorja, spodbujanjem drug drugega in nekaj truda je učenje po večini uspešno, kar dokazujejo tudi naši zadovoljni udeleženci.
 • Delo je prilagojeno tudi posameznikom, ki za učenje potrebujejo več časa.

Zakaj bi se vključili v tečaj angleščine?

 • Z novimi znanji boste pri svojem delu bolj konkurenčni in bolj učinkoviti.
 • Utrdili si boste položaj v službi.
 • S spoznanjem, da ste se (še) vedno sposobni učiti, boste postali bolj samozavestni.
 • Nova znanja vam bodo izboljšala kakovost življenja.
 • Izobraževanje je popolnoma brezplačno (vaše izobraževanje financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), sicer bi za tako izobraževanje plačali tudi več sto evrov.

Urnik

Angleščina − Mozaik v angleškem jeziku 2021 Dan Število pedagoških ur URA
16. 3. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
18. 3. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
23. 3. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
25. 3. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
30. 3. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
1. 4. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
6. 4. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
8. 4. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
13. 4. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
15. 4. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
20. 4. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
22. 4. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
29. 4. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
4. 5. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
6. 5. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
11. 5. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
13. 5. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
18. 5. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
20. 5. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
25. 5. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
27. 5. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
1. 6. 2021 torek 2,50 16.15-18.15
3. 6. 2021 četrtek 2,50 16.15-18.15
8. 6. 2021 torek 2,50 16.15-18.15

 VPISI ŽE POTEKAJO! POHITITE, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO IN SE HITRO POLNIJO.

Za vpis ali več informacij pišite na petra@balis.si ali pokličite na 041 779 653.

Veseli bomo, če informacijo delite naprej kolegom, znancem in prijateljem, ki bi jih tečaj zanimal. Hvala.

 Izvajalec programa je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022. SUTŽO je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.