Vedoželjnost, kot je še nisem videl ali kaj so povedali novi mentorji


Izvedli smo evalvacijsko srečanje z novimi mentorji. Njihovi analitični pogledi so dragoceni! UTŽO poznajo preko sorodnikov, prijateljev, člankov, pozitivnih ali slabšalnih stereotipov v javnosti. Cenijo kontinuiranost izobraževanja, samo-organiziranost študijskih skupin, želijo ohraniti prijateljsko dinamiko v skupini, narediti kaj za javnost (eno res dobro predstavo). »Pričakovala sem, da bomo lahko obdelali večjo količino snovi, a tempo narekujejo študenti in ne program!«. »Študenti dobro povezujejo novo znanje z veliko predhodnega znanja, a težje pomnijo.« »Informacije kar srkajo.« »Veliko pričakujejo od sebe. Imajo specifična vprašanja. Takrat se odločim, ali jih bom upoštevala takoj, ali kasneje.« »Poslušam, do kam zmorejo, potem se odločim.« »Seveda sledimo ciljem, znotraj tega pa je prostor za naše želje.« »Mentor je svoboden pri sestavi programa.« »Njihove želje in moje predloge združimo, uskladimo glede na cilje.« »So izjemno zavzeti. Izostanki študentov so redkost, vsak izostanek predstavlja zamujeno priložnost.« »Mentorji predlagajo tudi raziskovalno in projektno učenje, več izobraževanja za dejavno državljanstvo in dejavno porabništvo. Več promocije naravoslovnih ved.« Vir: Alijana Šantej