Začetni tečaj računalništva


 

 

Začetek tečaja: ponedeljek, 18. 2. 2019, ob 16.15 do 19.15 (4 šolske ure)
Lokacija: Sedež SUTŽO, Poljanska 6, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, predavalnica 8
Trajanje: 40 ur, tečaj bo potekal vsak ponedeljek in sredo (predvidoma do 20. 3. 2019)

VSEBINA PROGRAMA

 • Delo z operacijskim sistemom Windows 10
 • Urejanje datotek in map v računalniku
 • Delo z besedili v programu Word (osnovna in napredna raba)
 • Digitalna fotografija (obdelovanje in organizacija fotografij)
 • Uporaba družbenega omrežja Facebook
 • Komunikacija s pomočjo brezplačne aplikacije Viber (namestitev na pametni telefon in uporaba)

Kako poteka učenje?

 • Učenje v naših malih skupinah (največ 13) udeležencev je prijetno in zabavno.
 • Mentor se prilagaja vsakemu posamezniku.
 • Vsakemu udeležencu omogočimo uporabo računalnika.
 • S pravim pristopom in potrpežljivostjo mentorja, spodbujanjem drug drugega in z nekaj truda je učenje po večini uspešno, kar dokazujejo tudi naši zadovoljni udeleženci.
 • Delo je prilagojeno tudi posameznikom, ki za učenje potrebujejo več časa.

Zakaj bi se vključili v tečaj računalništva?

 • Z novimi znanji boste pri svojem delu konkurenčnejši in učinkovitejši.
 • Utrdili si boste položaj v službi.
 • S spoznanjem, da ste se (še) vedno sposobni učiti, boste postali samozavestnejši.
 • Nova znanja vam bodo izboljšala kakovost življenja.
 • Izobraževanje je popolnoma brezplačno (vaša izobraževanja financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), sicer bi za tako izobraževanje plačali tudi več sto evrov.


VPISI ŽE POTEKAJO! POHITITE, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO IN SE HITRO POLNIJO.

Za vpis ali več informacij pišite na petra@balis.si ali pokličite na 041 779 653.

Veseli bomo, če informacijo delite naprej kolegom, znancem in prijateljem, ki bi jih tečaj zanimal. Hvala. 


Izvajalec programa je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022. SUTŽO je partnerica v konzorciju organizacij, izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.