Skupina za razvoj srebrne ekonomije

 

Koncepti srebrne ekonomije

Po Evropi kroži več konceptov srebrne ekonomije. Najbolj kratkovidni so tisti, ki vidijo starejše le kot potrošnike in “novo ekonomsko nišo” ali priložnost za kapital, da poveča svoje profite.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje uveljavlja koncept srebrne ekonomije, ki naj upošteva vseživljenjsko izobraževanje ter neomejene možnosti delovanja in ustvarjanja starejših. Naše izhodišče je, da zahteva srebrna ekonomija celosten pristop, v katerem naj starejši sodelujejo s svojim izkustvenim znanjem, ki se je nabiralo v njihovih različnih vlogah na delovnem mestu in skozi življenje. Srebrna ekonomija mora podpirati razvoj dejavne starosti, pospešuje naj razvoj novih prožnih oblik učenja in delovanja starejših in omogoči, da družba upošteva sposobnosti, znanje in izkušnje starejših.

Da bi se to uresničilo, potrebujemo zakonske spremembe, izobraževanje, možnosti dela, možnosti za razvoj, predvsem pa spremembe v miselnosti nas vseh.

 

Skupina za razvoj srebrne ekonomije na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje se je leta 2016 oblikovala skupina za razvoj srebrne ekonomije, ki spremlja to področje, ozavešča javnost o pomenu celostnega pristopa v obravnavanju srebrne ekonomije in oblikuje pobude na pristojne odločevalce politik s ciljem, da vnesejo v svoje politike uresničevanje vseživljenjskega učenja in vseživljenjskega dela. Skupino sestavljajo eksperti – študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje in zunanji eksperti z različnih področij.

Skupina pripravlja in organizira letne posvete na temo srebrne ekonomije in vabi k razpravi ter iskanju rešitev različne deležnike v družbi: pristojna ministrstva, predstavnike Vlade, fakultete, predstavnike gospodarske in obrtne zbornice, upokojene strokovnjake različnih področij in druge deležnike.