CINAGE – evropski film za dejavno staranje

1. 9. 2015

Kaj CINAGE preučuje v kolikšni meri je v evropskih igranih filmih ustrezno prikazano dejavno staranje. Gre za filme proizvedene po letu 2000. CINAGE želi osveščati vse, starejše same, strokovnjake, odločevalce in širšo javnost o tem, kako filmi vplivajo na predstave o staranju. Cilji • Prikazati, kako lahko starejši ostanejo vključeni v družbo. • Nakazati, kako je s filmom mogoče omiliti negativne in pozitivne stereotipe...


Slovenska mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko sodelovanje

1. 8. 2015

Oblikovala se je nacionalna mreža, ki omogoča bolj učinkovito in bolj organizirano delovanje nevladnega sektorja na področju izobraževanja starejših. Z utrjevanjem temeljnih konceptov izobraževanja starejših in razvojem novih konceptov medgeneracijskega sodelovanja je projekt pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju družbene, politične in ekonomske odgovornosti starejših in mlajših generacij. Uresničilo se je načelo...


ForAge

1. 12. 2014

Mreža ForAge združuje 22 držav in partnerskih organizacij ter specialiste na področju izobraževanja starejših. ForAge (angl. for age) je ime, ki so ga koordinatorji projekta na Inštitutu za vseživljenjsko učenje na Univerzi v Leicestru (LLI) dali nastajajoči mreži na področju izobraževanja starejših odraslih. Pravijo, da je to mreža izjemno izobraženih in izkušenih strokovnjakov, predstavnikov 22-tih držav, na področju...


ECIL – evropsko spričevalo medgeneracijskega učenja

1. 9. 2014

Vse pogosteje pravimo, da moramo poklicno izobraževanje in izobraževanje za življenje podpreti z vedenjem o tem, kaj je medgeneracijsko učenje. Uporabiti velja znanje, spretnosti, vrednote in odnos različnih starostnih kohort in generacij. Vendar do današnjega dne, nismo zasledili sistematičnih poskusov, da bi razvili strukturiran način medgeneracijskega učenja, strukturiran in javno priznan, še posebno, ko gre za strokovno izvajanje...


Z menoj po mojem mestu

1. 7. 2014

Starejši študenti so združili svoje poglede, izkušnje in zgodbe o mestu s strokovnim znanjem in nastale so njihove osebne poti po mestu. Vsaka partnerska organizacija  je začrtala od tri do pet osebnih poti po mestu na temelju izkušenj in doživljanja ter zgodb starejših  študentov… Mesta namreč ne spoznamo, dokler ne vemo, kako ljudje tam delajo, ljubijo in umrejo. In prav z raziskovanjem mesta, razvojem poti in vodenjem po njih,...