Funmilies – oblike medgeneracijskega športa za zdravo staranje


Utemeljitev

Sodobna družba je vse bolj fragmentirana, ljudje se delimo na tiste, ki vedo in tiste, ki ne vedo, na zdrave in bolne, bogate in revne, tehnološko usposobljene in tehnološko neusposobljene, velike pregrade so tudi med generacijami. Evropska unija si na različne načine prizadeva, da bi ustvarila trdno povezano družbo. Vrsta evropskih projektov svoja prizadevanja vodi v tej smeri, pri tem se loteva različnih družbenih vprašanj in tematik. V projektu Funmilies gre za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje generacij v dobro skupnosti. V več evropskih državah obstojajo športne dejavnosti za mlade in športne dejavnosti za stare, ni pa pravih medgeneracijskih športnih dejavnosti.

Cilji

 • Raziskati stanje v državah projektnih partnerjev na področju medgeneracijskih športnih dejavnosti
 • Opredeliti pojem medgeneracijskosti
 • Prepoznati športe, ki so pri mladih ali starih najbolj priljubljeni
 • Ustvariti znanje, ki ga športni klubi in druge kontaktne cone potrebujejo za ustvarjanje medgeneracijskih dejavnosti

Smotri

 • Osvestiti ponudnike športnih dejavnosti in trenerje o pomenu medgeneracijskih športov za posameznike in skupnost
 • Ustvariti občutljivost za vprašanja starosti in starejših

Trajanje: 1.1.2021 – 31.12.2022


Dejavnosti / metode / rezultati

 • Zasnova in izvedba raziskave o nagnjenjih mlajših in starejših do posameznih športov
 • Priprava nacionalnih poročil na podlagi rezultatov raziskave
 • Priprava Skupnega evropskega poročila na podlagi nacionalnih poročil
 • Oblikovanje izobraževalnega programa za trenerje in ponudnike športnih dejavnosti
 • Priprava smernic za vzpostavitev, organizacijo in delovanje kontaktnih con in izvedbo medgeneracijskih športnih dejavnosti
 • Vzpostavitev spletne platforme za trenerje in ponudnike športnih dejavnosti

Multimedija / Objave

Nikoli nismo prestari ne za šport ne za študij športa (Mojaleta.si) >>

Projekt Erasmus+ Funmilies: Oblike medgeneracijskega športa in zdravo staranje slovenski UTŽO odpira nove perspektive (ACS e-novičke) >>

Funmilies je za vse

Priročnik FunmiliesŠt. pogodbe: Erasmus+: Šport, 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP