Z znanjem do dejavnega državljanstva

Kako spodbuditi dejavnejšo udeležbo starejših moških v skupnosti?


KDAJ: 11. 12. 2019 ob 10:00

KJE: Dvorana UTŽO, Poljanska cesta 6, Ljubljana


Predavateljica doc. dr. Marta Gregorčič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani nam bo predstavila spoznanja in nasledke večletnega mednarodnega projekta, v katerem so preučevali učenje in vključevanje starejših moških za dejavno udejstvovanje v skupnosti: priložnostno učenje, skupnostno učenje, neformalno učenje, ustvarjalnost in produktivnost po upokojitvi, medgeneracijsko sodelovanje in učenje v skupnosti itd., pa tudi primere dobrih praks za večje vključevanje starejših moških v programe lokalne skupnosti.

PRIJAVE: Univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska 6, Urška Telban, tel.: 01 433 20 90, e-pošta: urska.telban@univerzatri.si

Udeležba v programu Z znanjem do dejavnega državljanstva je brezplačna.

Lepo vabljeni!