Z znanjem do dejavnega in odgovornega državljanstva

Četrto izobraževalno srečanje


KDAJ: 26. 1. 2017 ob 16:00

KJE: UTŽO Ljubljana, Poljanska 6, dvorana

INFORMACIJE: Alijana Šantej, univerza-3@guest.arnes.si


Vsak zadnji četrtek v mesecu, od 16.00 od 17.30 ure

Mentorica: mag. Alenka Oven, univ. dipl. pravnica, magistrica pravnih znanosti s področja socialne varnosti in delovnega prava, predavateljica na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Članica Evropskega inštituta za socialno varnost, avtorica več strokovnih člankov.

Veste, kaj so naloge posameznih institucij?
Imate dovolj znanja, da delujete kot dejavni in odgovorni državljani?
Poznate in zmorete uresničevati svoje pravice?
Izpolnjujete svoje državljanske dolžnosti še kako drugače kot na volitvah?
Veste, kaj je pogodba in kaj mora nujno vsebovati?
Veste, kje dobiti brezplačno pravno pomoč?

V tem programu se boste seznanili s posameznimi nacionalnimi in evropskimi organizacijami ter delujočimi institucijami na področju socialnega varstva (Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Varuh človekovih pravic, Državni zbor, Državni svet, Evropski parlament, izvajalci socialnih storitev itd.) Vloge in obrazci za uveljavljanje pravic vam bodo postali domači. Seznanili se boste z oblikami sobivanja starejših.
Predvsem pa: naučili se boste pridobljeno znanje uporabljati v vsakdanjem življenju.

Udeležba v programu je brezplačna.

Prijavite se