Strokovni posvet z usposabljanjem mentorjev in vodij UTŽO mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje


V Domžalah smo v so-organizaciji Društva LIPA – UTŽO Domžale organizirali strokovni posvet z usposabljanjem mentorjev in vodij UTŽO mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Strokovni posvet z usposabljanjem sta otvorila predsednik UTŽO DOMŽALE Marjan Ravnikar ter župan občine Domžale Toni Dragar, ki je poudaril pomembnost vključevanja starejših v razvoj lokalne skupnosti.

Vodili so ga prof. dr. Ana Kranjc, izr. prof. dr. Nives Ličen, prof. dr. Marko Radovan in mentorica Meta Kutin, mag. ing. arh.

Prof. dr. Ana Krajnc je poudarila, da značilnosti tretjega življenjskega obdobja, psihološke in družbene spremembe, ki doletijo posameznika ob upokojitvi, vplivajo na motive in način njihovega izobraževanja. Starejši odrasli se učijo le tisto, kar je vredno in pomembno za njihovo osebnost in življenje.

Izr. prof. dr. Nives Ličen je poudarila, da učenje starejših deluje motivirajoče le, če so udeleženci vključeni v so-oblikovanje in so-ustvarjanje izobraževalnih dogodkov. Program naj se približa njihovim potrebam po učenju in njihovim izkušnjam. Katerikoli izobraževalni proces v izobraževanju starejših naj se prične s z načrtovanjem izobraževalnega programa, izhajajoč iz potreb udeležencev.

Prof. dr. Marko Radovan je v svojem predavanju z naslovom »Raziskovalno učenje – priložnost za učenje in delovanje starejših« poudaril pomembnost aktivnega učenja starejših v skupinah. Vsaka aktivnost starejših je sicer pomembna, a so gerontološke raziskave so pokazale, da ima učenje v skupini največ pozitivnih učinkov, saj lahko učenje v skupini vpliva na počasnejši upad kognitivnih sposobnosti zaradi staranja, prav tako pa pomaga starejšim odraslim, ki imajo težave z depresijo ali negativno samopodobo. Poudarja da je raziskovalno učenje metoda izobraževanja starejših.

Meta Kutin, mag. ing. arh., mentorica študijskega krožka »Trgi, ulice in stavbe okoli nas« je predstavila cilje in program študijskega krožka, kjer skupine raziskujejo arhitekturo in urbanizem urbanega prostora.

Usposabljanje je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS