Srebrna ekonomija trka na duri

Mednarodni pripravljalni posvet


KDAJ: 8. 6. 2016 ob 10:00

KJE: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje


Starejši? Če upoštevamo njihovo kupno moč in njihovo številčnost (v deželah OECD bo leta 2050 njihov delež 25%), starejši predstavljajo potencialno pomemben trg, ki bo morebiti postal celo eden najpomembnejših trgov. Inovativna podjetja bodo lahko svoje naložbe usmerila na ta trg, prav tako tudi druga, četudi manj inovativna, delujoča na posameznih področjih (zavarovalnice, turistične agencije in hotelirstvo itd). Srebrna ekonomija nikakor ni sektor gospodarstva, ločen od drugih. Zaobjema dejavnosti, ki se dotikajo celotnih sektorjev porabe in proizvodnje. Usmerjena je v proizvodnjo in distribucijo blaga in storitev, ki ustrezajo starejšim in njihovim potrebam. Hkrati pa srebrna ekonomija pripravlja mlade generacije na njihovo prihodnjo starost.

Kaj res samo to? Zdi se, da je srebrna ekonomija na samem začetku zašla, sledeč slabšalnim in drugim stereotipom o starejših. Pozabili smo na to, da je v katerikoli ekonomiji človek hkrati potrošnik in proizvajalec, da sta njegova poraba in proizvodnja povezana z blagostanjem vseh generacij. Starejši glede tega niso izjema!

Po uvodnih predstavitvah bo sledila razprava, ki bo jedro posveta in temelj za začetna priporočila.