Spoznajmo operacijski sistem Windows ter programa Word in Excel

Projekt KORAK 

 

 

Ponovno smo pričeli z izvedbo brezplačnih tečajev za zaposlene, samozaposlene in brezposelne osebe. Tokrat vas vabimo na brezplačni tečaj računalništva: Spoznajmo operacijski sistem Windows ter programa Word in Excel. 

Začetek tečaja: ponedeljek, 7. 3. 2022, ob 16.00

 • Trajanje: 40 ur; tečaj bo potekal vsak ponedeljek in sredo in se bo predvidoma zaključil 30. 3. 2022; posamezno srečanje bo potekalo od 16.00 do 19.00 (10 srečanj)
 • Lokacija: Sedež SUTŽO, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, dvorana v pritličju

Vsebina programa

 • Delo z operacijskim sistemom Windows 10
 • Urejanje datotek in map v računalniku
 • Delo z besedili v programu Word (osnovna in napredna raba)
 • Delo s preglednicami v programu Excel (osnovna raba)
 • Digitalna fotografija (obdelovanje in organizacija fotografij)
 • Uporaba družbenega omrežja Facebook in aplikacije Viber

Kako poteka učenje?

 • Učenje v malih skupinah (največ 13 udeležencev) je prijetno in zabavno.
 • Mentor se prilagaja posamezniku.
 • Vsakemu udeležencu omogočimo uporabo računalnika.
 • S pravim pristopom in potrpežljivostjo mentorja, spodbujanjem drug drugega in nekaj truda je učenje po večini uspešno, kar dokazujejo tudi naši zadovoljni udeleženci.
 • Delo je prilagojeno tudi posameznikom, ki za učenje potrebujejo več časa.

Zakaj bi se vključili v tečaj računalništva?

 • Z novimi znanji boste pri svojem delu bolj konkurenčni in učinkoviti.
 • Utrdili si boste položaj v službi ali dobili novo delo.
 • S spoznanjem, da ste se (še) vedno sposobni učiti, boste postali samozavestnejši.
 • Nova znanja vam bodo izboljšala kakovost življenja.
 • Izobraževanje je popolnoma brezplačno (vaše izobraževanje financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), sicer bi za tako izobraževanje plačali tudi več sto evrov.

 URNIK:

7. 3. 2022 ponedeljek 4 16.00-19.00
9. 3. 2022 sreda 4 16.00-19.00
11. 3. 2022 petek 4 16.00-19.00
14. 3. 2022 ponedeljek 4 16.00-19.00
16. 3. 2022 sreda 4 16.00-19.00
21. 3. 2022 ponedeljek 4 16.00-19.00
23. 3. 2022 sreda 4 16.00-19.00
25. 3. 2022 petek 4 16.00-19.00
28. 3. 2022 ponedeljek 4 16.00-19.00
30. 3. 2022 sreda 4 16.00-19.00


Veseli bomo, če informacijo delite naprej kolegom, znancem in prijateljem, ki bi jih brezplačni tečaj računalništva zanimal. Hvala.
 

Izvajalec programa je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022. SUTŽO je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.