Enajsta šola v knjigarni – ODPOVEDANO!

Mag. Dušan Kramberger: Slovenska kulturna dediščina na UNESCO Seznamu svetovne dediščine


KDAJ: 3. 11. 2020 ob 11:00

KJE: Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, Ljubljana


Generalna konferenca Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO je leta 1972 sprejela Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Na UNESCO Seznam svetovne dediščine se lahko uvrsti dediščina s prepoznanimi izjemnimi vrednotami, pomembna za vse človeštvo. Med 193 državami podpisnicami konvencije je tudi Slovenija.

Med trenutno 1121 vpisi so tudi štirje slovenski, od tega dva na področju kulturne in dva na področju naravne dediščine, ki jih je UNESCO komisija prepoznala kot neprecenljivo vrednost za človeštvo in s tem za vpis na UNESCO Seznam svetovne dediščine: kolišča na Ljubljanskem barju, rudnik živega srebra v Idriji, Škocjanske jame, prvinski bukovi gozdovi notranjsko-kočevskega območja. Spoznavanju bogate slovenske UNESCO dediščine je namenjena tokratna Enajsta šola v knjigarni.

Lepo vabljeni!

Enajsta šola v knjigarni je plod programskega sodelovanja Slovenske univerze  za tretje življenjsko obdobje in Knjigarne Konzorcij, Mladinske knjige v Ljubljani.