PEFETE 1


Panevropski forum za izobraževanje starejših
(2003-2004)

Izobraževanje starejših ne more biti zgolj izobraževanje ljudi v visoki starosti, marveč naj postane izobraževanje za vse skupine starejših od 50-100 let in več. V letu 2003 je večina struktur in organizacij za izobraževanje starejših samo-organiziranih in samo-vodenih, najpogosteje kot del ponudbe izobraževanja odraslih. Izobraževanje starejših se bo razširilo, kajti povezava med začetnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih je danes močnejša kot je bila nekoč. Posledično so potrebne drugačne politike.

Kaj

Mreže Grundtvig 4 imajo dvojno funkcijo. Na eni strani omogočajo združevanje izvedencev iz različnih evropskih držav, v oporo širšemu krogu izobraževalcev starejših odraslih. Na drugi strani so tudi politično sredstvo, saj zbrano in pridobljeno znanje ponujajo v obliki priporočil odločevalcem, javni upravi, zasebnemu sektorju in javnim občilom.

Ciljna skupina

Izobraževalci starejših, izobraževalci odraslih, organizacije za izobraževanje odraslih, odločevalci


Dejavnosti / metode / rezultati

Mreža 15-tih držav deluje za prenos znanja , metod in vedenja o dobri praksi na področju izobraževanja starejših. Poudarek je na izobraževanju za življenje v nasprotju z izobraževanjem za delo.

Rezultati so:

  • Nacionalna poročila izvedena v letu 2013
  • Pet srečanj partnerjev v letu 2004.
  • Delavnica v Dublinu junija 2004, ki je bila posvečena razpravi o nacionalnih poročilh.
  • Partnerji so pripravili publikacijo Actual Trends in Senior Citizens´ Education.

Boston Consultancy Matrix smo uporabili za prikaz poglavitnih dejavnosti v izobraževanju starejših v Evropi.

Več: Podoba predsednice Katalonskega društva za izobraževanje odraslih ACEFIR

 


Podatki za stik

Dušana Findeisen

01 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si