Starejši se učimo. Teorija in praksa izobraževanja starejših

Enajsta šola v knjigarni


KDAJ: 14. 11. 2017 ob 11:00

KJE: Mladinska knjiga, Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29, Ljubljana


Zakaj? Ko zaslišimo besedo izobraževanje, najprej pomislimo na šolo, toda izobraževanje starejših v ničemer ni podobno šolanju! Šolarji hodijo v šolo, ker morajo, odrasli se izobražujejo, ker znanje potrebujejo, starejši se izobražujejo, ker si znanja želijo.

Čemu? Šolarji in odrasli so vklenjeni v spone zahtev, starejši so svobodni in zato za študij zelo motivirani. Šola in učitelji so nemalokrat oaza sredi življenja, izobraževanje starejših pa je način življenja: je pot do znanja, pripadanja, do tega, da se človek spremeni in postane to, kar je zmožen in si želi postati.

O čem? Zakaj naj izobraževanje starejših poteka v majhnih skupinah, študijskih krožkih, kakšna je vloga vseh in vsakogar v študijski skupini? Na ta in podobna vprašanja odgovarja to predavanje.

Profesorica Ana Krajnc, pionirka andragogike, vede o izobraževanju odraslih, so-ustanoviteljica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, vas bo popeljala skozi značilnosti starejših, v katerih boste prepoznali sebe, kot ste zdaj ali boste v prihodnosti, skozi družbene spremembe, sredi katerih si vse generacije znova postavljajo položaj, in celostno skozi izobraževanje starejših.

Za koga? Predavanje temelji na najnovejšem delu Ane Krajnc z enakim naslovom. Namenili smo ga vsem, ki se zanimajo za izobraževanje in učenje starejših ali so kakorkoli vanj vpleteni kot študenti, praktiki, raziskovalci, socialni delavci in politiki.