Praznovali smo 40 let Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje


V letu 1984 se je prvih šest starejših študentov začelo izobraževati v študijskem krožku francoščine pod mentorstvom Dušane Findeisen. V nadaljnjih letih sta skupaj s prof. dr. Ano Krajnc ter številnimi somišljeniki in podporniki postavili konceptualne temelje za področje izobraževanja starejših in razvoj Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Od leta 1984 do danes je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje prehodila dolgo pot, polno nenehnih prizadevanj za razvoj izobraževanja starejših. Dandanes je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje razvita nacionalna mreža 54 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v domala vseh večjih slovenskih krajih in boljšajo življenje starejših, jim omogočajo novo znanje za osebnostno rast, večjo socialno vključenost in boljše razumevanje družbenih sprememb ter prispevajo k razvoju lokalnih in širše skupnosti.

 

40. obletnico Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje smo obeležili 10. aprila 2024. V prvem delu dneva smo jubilejni dogodek povezali s strokovnim posvetom Mreže SUTŽO.

Dogodka so se poleg predstavnikov univerz za tretje življenjsko obdobje iz vse Slovenije udeležili tudi sodelavci iz prvih let njenega delovanja ter gosti: Biserka Marolt Meden iz Urada predsednice Republike Slovenije; Teja Dolgan, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje; dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije; prof. dr. Nives Ličen z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Ida Srebotnik, predsednica Andragoškega društva Slovenije, kolegi iz drugih organizacij  ter naši sodelavci, podporniki in somišljeniki.


Po uvodnih nagovorih Alijane Šantej, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, in Teje Dolgan, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, je sledil pogovor z ustanoviteljicama SUTŽO, prof. dr. Ano Krajnc in dr. Dušano Findeisen, ki ga je vodila dr. Petra Javrh.

Častna pokroviteljica slavnostnega dogodka je bila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

V drugem delu dneva smo 40. obletnico obeležili skupaj z mentorji, animatorji, prostovoljci in sodelavci Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana.

Po nagovoru prof. dr. Ane Krajnc in Alijane Šantej smo dogodek zaokrožili z ogledom retrospektivnega filma Njenih 40 let in jubilejno torto.