UTŽO Hoče – Slivnica

25. 3. 2019

Rogoška cesta 60 2204 Rogoza Ivana Pečovnik, predsednica: ivana.pecovnik@hoce-slivnica.si Oseba za stik: Darja Kušar: darja.kusar@lu-sb.si   041 347...


Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

9. 3. 2017

Univerza za tretje življenjsko obdobje Maistrova ulica 2 2000 Maribor Oseba za stik: Mojca Harc Novak 02 234 11 31 E-naslov: mojca.harc.novak@azm-lu.si Spletna stran:...


Društvo DVIG – Univerza za tretje življenjsko obdobje

25. 3. 2016

Dolina 21, Lukovica pri Brezovici 1351 Brezovica pri Ljubljani Nika Gams, predsednica 031 643 228 E-naslov: dvig@iold.si Spletna...


Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Laško

3. 3. 2016

Aškerčev trg 4 3270 Laško Osebi za stik: Matej Jazbinšek 03 734 43 00 E-naslov: matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si Spletna...


Univerza za tretje življenjsko obdobje Zgornje Savinjske doline

3. 12. 2015

Center za samostojno učenje Nazarje pri Andragoškem zavodu LU Velenje Zadrečka cesta 35 3331 Nazarje Oseba za stik: Brigita Gorjup 03 839 02 60 E-naslov: csunazarje@lu-velenje.si Spletna...