Društvo Lipa Domžale

5. 10. 2015

Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljanska cesta 58 1230 Domžale Marjan Ravnikar, predsednik 01 722 66 70 E-naslov: lipa.domzale@t-2.net Spletna...


Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

5. 10. 2015

Univerza za tretje življenjsko obdobje Ul. Otona Župančiča 1 8340 Črnomelj mag. Irena Bohte, Vesna Vipavec 07 306 13 90 E-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si ali vesna.vipavec@zik-crnomelj.si Spletna...


Osrednja knjižnica Celje, Univerza za tretje življenjsko obdobje

28. 9. 2015

Muzejski trg 1 A 3000 Celje Mojca Videmšek 03 426 17 61 E-naslov: mojca.videmsek@knjiznica-celje.si Spletna...


Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda – Unitri Brda

28. 9. 2015

Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo Duška Prinčič Domenis, predsednica 05 304 4034, 041 393 309 (Duška Prinčič Domenis) E-naslov: unitribrda@gmail.com Spletna stran:...


Društvo MOST – Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

28. 9. 2015

Gregorčičeva 21 5270 Ajdovščina Stane Kodele, predsednik Oseba za stik: Polona Kovač Tel. št. tajništva: 051 205 242 (ponedeljek od 9.00 do 12.00 in četrtek od 13.00 do 14.00) E-naslov: most.u3@gmail.com Spletna...