Društvo Pristan


Univerza za tretje življenjsko obdobje

Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper

Mojca Brank, predsednica