MESTO ŽIVI V LJUDEH. POGLEDI STAREJŠIH

Procesni model raziskovalnega učenja in delovanja starejših študentov


Študijska skupina »Trgi, ulice in stavbe okoli nas« pod vodstvom arh. Mete Kutin se na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje ukvarja z raziskovalnim učenjem, pri čemer uporablja različne metode. Te je zdaj zajela v model, ki ga bo v četrtek, 10. junija 2021 od 14.00-16.00 (spletno okolje) prikazala na primeru svojega raziskovanja Poljanske ceste v starem mestnem jedru Ljubljane, model, ki ga boste lahko uporabili v svojem kraju.

Program  /  Programme

Več informacij: univerza-3@guest.arnes.si